سنسور های اندازه گیری سطح مایعات با روش هیدرواستاتیک :

این دستگاه اندازه گیری ارتفاع، دارای یک سنسور فشار که فشار هیدرواستاتیکی ستون مایع را اندازه گیری می کند، می باشد. فشار هیدرواستاتیکی رابطه مستقیم با ارتفاع مایع دارد . تنوع ابزارهای اندازه گیری فشار منجر به استفاده گسترده از این روش در اندازه گیری ارتفاع مایعات شده است. فشار اندازه گیری شده برابر فشار ستون مایع به اضافه فشار سطح می باشد. لازم به ذکر است که در تانک های اتمسفری فشار سطح برابر فشار اتمسفر خواهد بود .

اگر فشار سطح مایع بیشتر یا کمتر ازفشار اتمسفری باشد، سنسور فشار دیفرانسیلی به کار گرفته می شود. در این موارد، فشاری که به سطح اعمال می شود از فشار کل کم می شود، تا فقط فشار ستون مایع محاسبه شود.

لازم به ذکر است کلیه روش های اندازه گیری ارتفاع سطح سیال که بر اساس اندازه گیری فشار ستون سیال می باشد، چگالی سیال باید بطور دقیق مشخص باشد، چرا که تغییرات نسبتاً زیاد دما باعث تغییر در چگالی سیال می شود. به همین دلیل در همه این دستگاه ها از جمله اندازه گیرهای هیدرواستاتیکی،از جبران ساز دما نیز استفاده می شود. متدوال ترین ترانسدیوسر این وسایل از نوع پیزو الکتریک می باشد.

.

 

 

Main Specifications

Measuring Method
 • Silicon sensing element
Power Supply
 • +9 to +30 VDC
Weight
 • Dependent on function and length
Output Signal
 • 4-20mA (2-wire)
Measuring Range
 • -1 to +4 PSI
 • 0 to +15 PSI
 • 0 to +30 PSI
 • 0 to +50 PSI
 • 0 to +150 PSI
 • 0 to +300 PSI
Accuracy
 • +/-1% of span from 32° to 122°F (0° to 50°C)
Process Connection
 • Tubing (0.25" or 6.38mm OD) or flange 2" universal. Process connection may be custom ordered.
Operating Pressure
 • Depends on measuring pressure span
 • Can withstand up to 3X measurement pressure range without damage
 • Burst pressure is 5X measurement pressure range
Operating Temperature
 • -4°to +176°F (-20C° to +80°C); process connection
IS rating
 • Class I Division 1 Groups A, B, C, and D
 • Class II Division 2 Groups E, F, and G
Enclosure

Deck junction box with NPT fitting or flange for process connection. NEMA 6 for temporary submersion of junction box 3/4" (19.05mm) or 1/2" (12.7mm) NPT, or 0.75" (19.05mm) bore stuffing tube for electrical wiring. May be custom.

 

Features

 • nominal pressure: 0 ... 1 mH2O up to 0 ... 250 mH2O
 • accuracy: 0,1 % / 0,25 % / 0.35 % FSO
 • diameter 35 mm
 • cable and sensor section separable
 • excellent long term stability
 • high accuracy

Optional Features

IS-version zone 0

SIL 2 (Safety integrity level)

cable protection via corrugated pipe

mounting accessoires as cable gland and terminal clamp of stainless steel

different kinds of cables

different kinds of seal materials

 

نوشتن دیدگاه

1


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

web link